OBEC LIPINA > OBECNÍ ÚŘAD > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

2021

Název:
LC Lipina
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:22.01.2021
Lhůta podání nabídek:03.02.2021
Stav:k realizaci
Detail:Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Smlouva o dílo

2020

Název:
Chodníky v obci Lipina, I. etapa
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:27.7.2020
Lhůta podání nabídek:14.8.2020
Stav:k realizaci
Detail:Zadávací dokumentace – chodník
Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo

 

Název:
Nákup vyvážecího vleku za traktor
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:15.11.2019
Lhůta podání nabídek:29.11.2019
Stav:realizováno
Detail:Zadávací dokumentace – vyvážecí vlek
Kupní smlouva – STS Prachatice, s.r.o.

2019

Název:
Nákup kolového traktoru do lesa
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:30.8.2019
Lhůta podání nabídek:19.9.2019
Stav:realizováno
Detail:Zadávací dokumentace – kolový traktor
Kupní smlouva – Strom Praha, a.s.

 

Název:
Výsadba zeleně v extravilánu obce Lipina
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:11.4.2019
Lhůta podání nabídek:24.4.2019
Stav:realizováno
Detail:Zadávací dokumentace – výsadba zeleně
Smlouva o dílo – Paměť krajiny, s.r.o

2017

Název:
Rekonstrukce lesní  cesty v k.ú. Lipina (SO-01)
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:9.6.2017
Lhůta podání nabídek:20.6.2017
Stav:realizováno
Detail:Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo – Richart Bata

 

Název:
Víceúčelové hřiště 33,15 x 16,7 m
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:24.4.2017
Lhůta podání nabídek:3.5.2017
Stav:realizováno
Detail:Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo – JM Demicarr s.r.o.

 

Název:
Nákup krátícího stroje
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:10.2.2017
Lhůta podání nabídek:27.2.2017
Stav:realizováno
Detail:Výzva k podání nabídky
Kupní smlouva – Šimek proficentrum s.r.o.

2016

Název:
Komunikace spojující části Lipina a Stachov 2. etapa
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:26.05.2016
Lhůta podání nabídek:09.06.2016
Stav:realizováno
Detail:Výzva k podání nabídky
Protokol hodnotící komise
Smlouva o dílo – Modos Olomouc, s.r.o.
Dodatek č.1 smlouvy o dílo

2012

Název:
Komunikace spojující části Lipina a Stachov 1. etapa
Druh řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení:25.05.2012
Lhůta podání nabídek:07.06.2012
Stav:realizováno
Detail:Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo – Myfa Olomouc s.r.o.