OBEC LIPINA > OBEC > Svoz odpadu, poplatek za psy

Svoz odpadu, poplatek za psy

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2022 proběhne v sobotu 1.10.2022 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. v Lipině u Obecního úřadu a ve Stachově na autobusové točně.

 

Svozový kalendář 2022  – ke stažení ve formátu PDF s vyznačením svozových dnů.

V průběhu letošního roku (plánováno na duben) dojde k distribuci nádob na tříděný odpad k jednotlivým nemovitostem (pro zájemce) a ke zrušení většiny sběrných míst v obci, viz Dopis občanům níže. Svozový kalendář bude včas doplněn a aktualizován o svozy tříděného odpadu. 

Dopis občanům – informace o odpadech v roce 2022 

Informace k třídění olejů

Poplatek za svoz odpadu

Poplatek za svoz odpadu je splatný do 31.3.2021 a činí 600,- Kč  za osobu trvale přihlášenou v nemovitosti, nebo 600,- Kč za rekreační nemovitost (rozumí se rekreační chata, chalupa, nebo i zahradní domek sloužící pro uschování nářadí a potřeb pro rekreaci) nebo stavbu rodinného domu v konečné fázi před užíváním (tj. střecha vč. střešní krytiny a okna nebo dveře na stavbě RD.)
Poplatek je tak narozdíl od loňského roku zvýšen o 100,- Kč z důvodu neustále se zvyšujících nákladů naší obce na svoz komunálního odpadu.

Poplatek za psa

Poplatek za psa činí 100,- Kč ročně a je též splatný do 31.3.2022.

Nově je potřeba, aby majitel takového psa přišel osobně na Obecní úřad v Lipině a předložil zde doklady o čipování psů. Takto zjištěná data budou poté archivována na Obecním úřadě. 

Všechny platby je možné zaplatit i bezhotovostně na účet Obce Lipina.
Číslo účtu: 24026811/0100
Konstantní symbol: 308
Variabilní symbol: číslo popisné domu nebo chaty (pro zahradní domky bez ev. čísla je to parcelní číslo)
Zpráva pro příjemce: příjmení plátce