OBEC LIPINA > OBECNÍ ÚŘAD > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

OZNAČENÍOBSAH
1. NázevObec Lipina
2. Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení obce
3. Organizační strukturaOrganizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresaObecní úřad Lipina
Lipina 81
785 01 Šternberk
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObecní úřad Lipina
Lipina 81
785 01 Šternberk
4.3 Úřední hodinyStředa
14.00 – 16.00 hod
Sobota
9.00 – 11.00 hod
4.4 Telefonní čísla585 013 631
Starosta – Tomáš Pudl tel: 724 158 540
4.5 Čísla faxu-
4.6 Adresa internetové stránkywww.lipina.eu
4.7 Adresa e-podatelnypodatelna@lipina.eu
4.8 Další elektronické adresyobeclipina@volny.cz
info@lipina.eu
5. Případné platby lze poukázat24026811/0100 KB Šternberk
6. IČ00635278
7. DIČCZ00635278
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůÚřední deska
Vyhlášky, směrnice, usnesení
8.2 RozpočetRozpočet
9. Žádosti o informaceŽádosti o informace se podávají:
- ústně - v kanceláři úřadu
- písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Obecní úřad Lipina
Lipina 81
785 01 Šternberk
- e-mailem: podatelna@lipina.eu
- elektronickým podáním: podatelna
- telefonicky na tel. čísle: 585 013 631
10. Příjem žádostí a dalších podáníÚstní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě
obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního
úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou
podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky
obce (viz bod 4.8)
11. Opravné prostředkyOdvolání
12. FormulářeŽádost o uzavření smlouvy na odběr vody
Žádost o poskytnutí informace
13. Popisy postupů -návody pro řešení
životních situací
Řešení životních situací Portál GOV
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisyÚstavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního
pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na MVCR
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla
dosud přijata.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licenceObec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu
o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014