OBEC LIPINA > OBEC > Informace o umístění kamer a fotopastí

Informace o umístění kamer a fotopastí

Na území obce Lipina a v obecních lesích je z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti umístěno několik kamer a fotopastí.

Kamery se nachází u obecního úřadu v celkovém počtu 4 kusů. Jsou namířeny směrem na mostek, směrem ke kapličce, na plochu před obecním úřadem a také na dveře do kotelny za úřadem. Záznamy z kamer slouží pouze k bezpečnostním účelům a zpracovává je výhradně starosta obce. Záznamy jsou uchovávány po dobu 14 dnů, poté jsou smazány.

V obci Lipina a v obecních lesích jsou umístěny celkem 4 fotopasti.
Na území obce se nachází 2 fotopasti, obě slouží k ochraně majetku obce. Jedna se nachází u sportovního hřiště, tato fotopast je namířena na příjezdovou plochu, vstup na hřiště a hřiště samotné.
Druhá se nachází ve Stachově nad novostavbami a je namířena na skladované zásoby obecního dřeva.
V obecních lesích jsou umístěny další 2 fotopasti. Jedna fotopast zabírá křižovatku cest na Oldřichovském kopci, druhá je namířena směrem na nově opravenou lesní cestu v části lesa zvané Zásyp. Fotografický materiál ze všech fotopastí slouží čistě k bezpečnostním účelům a zpracovává ho výhradně starosta obce. Fotografie jsou uchovávány po dobu 14 dnů, následně jsou smazány.

Mapa umístění kamer a fotopastí