PALIVOVÉ DŘEVO – PRODEJ

Lipina,znak,b   Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk, IČO: 00635278, DIČ: CZ00635278  tel.: 724 158 540

NABÍZÍME K PRODEJI SMRKOVÉ, VYSUŠENÉ A NAŠTÍPANÉ DŘÍVÍ VČETNĚ DOPRAVY

Nově nabízíme i vysušenou břízu za částku 1.250,- Kč/prms  délky polen 33cm vč. dopravy při odběru 13m³

CENÍK (včetně dopravy do 5-ti km a včetně DPH):
SMRK                   Délka polen 33 cm   880,- Kč/ prms          při odběru 12 m3
  950,- Kč/ prms           při odběru 4 m3 

 

SMRK                   Délka polen 25 cm 930,- Kč/ prms          při odběru 12 m3
1.000,- Kč/ prms          při odběru 4 m3

Po rozkliknutí se fotografie zobrazí v původní velikosti.

 

Dále nabízíme:

Metrovka jehličnatá štípaná 900,- Kč/ prms při odběru 12 m3
950,- Kč/ prms při odběru 4 m3

(Jedná se o čerstvě štípané kuláče do průměru 15cm.)

 

 

 

Naštípané a nařezané dříví na délky 25 nebo 33 cm je prodáváno pouze jako vysušené. Jedná se vždy o dříví z rok staré těžby, které je naštípané na metrové štipy a na větrném a slunečném místě umístěno po dobu min. 8 měsíců.

vlhkost 

Nařezané dříví je rozváženo dvěma typy kontejnerů o objemu 4 m3  a 12 m3  

 

OBECNÍ LESY :

Naše obec vlastní a hospodaří na 82 ha lesa, který z více jak 60-ti% tvoří smrkové porosty. Většina smrkových porostů má stáří kolem 40-ti až 50-ti let. V posledních letech dochází k výraznému úbytku smrkových stromů, které jsou napadeny václavkou a zejména kůrovcem.  Vlivem aktuálního přebytku dřevní hmoty na trhu, dochází k soustavnému snižování výkupní ceny dříví.
Naše obec každoročně investuje statisícové částky do obnovy a zajištění našich lesů. Pro zachování finančních příjmů z prodeje dřeva z našich lesů, jsme se proto rozhodli kvalitní, ale méně hodnotnou kulatinu zpracovávat na palivové dříví. V roce 2015 jsme proto 10% z celkového množství vytěženého dříví rozhodli zpracovávat na palivové dříví.  Pro tento účel jsme také zakoupili strojové vybavení.
Veškeré finanční příjmy z prodeje palivového dříví jsou postupně vraceny do lesa a do jeho obnovy. Jen zaměstnanci naší obce, kteří byli v roce 2015 zaměstnáni celkem 4, (v roce 2016 je zaměstnáno 6 pracovníků) tráví 80% své pracovní doby v lesích. Tito ručně čistí lesy po těžbě a připravují les na sázení nových stromů,  podílejí se na vysazování nových stromů, nové stromy hnojí, v době sucha také zalévají vodou a zajišťují je proti okusu zvěří. Část jejich pracovní činnosti pak tráví na zajišťování chemického postřiku  stromů napadených kůrovcem a pálení větví z napadených stromů. V poslední řadě zajišťují i náročnější práce spočívající ve vyžínání pasek s nově zasazenými stromy a prořezávky pasek od nežádoucích stromů. Je předpoklad, že v obecních lesích bude za 5 let zhruba 30 ha ploch s nově zasazenými stromy ve věku do 10-ti let. Náklady na zalesnění 1 ha plochy, včetně následného vyžínání a zajišťování stromků proti okusu zvěří, činí částku vyšší než 100.000,- Kč .

CIMG17691

24510121315161718IMG_0865IMG_1124IMG_1374IMG_6672IMG_20150714_085053IMG_20150806_104752IMG_20150903_105038IMG_20150903_151511IMG_20150910_094036IMG_20150903_151133IMG_20150903_144726_