OBEC LIPINA > OBEC > Vodohospodářství

Vodohospodářství

v pátek, dne 26.4.2024, budou prováděny odpočty vodoměrů. V následujících dnech budou tyto vodoměry vyměňovány za nové.

 

Jakožto jediná vesnice na Šternbersku se v Lipině sami staráme o naši pitnou vodu, místo aby to pro nás dělala vodohospodářská společnost. Zavedli jsme dvousazbové vodné s nižší sazbou v zimním a vyšší sazbou v letním období. Díky tomuto opatření se nám podařilo zredukovat nadměrnou spotřebu vody v letních měsících a eliminovat opakované problémy s vyčerpáním zásob vody. Každý vodoměr, včetně podružných, má přiděleno své pořadové číslo, se kterým Vás seznámíme na obecním úřadě.

Změna ceny vodného 2024
Rozbory pitné vody 2023
Zkouška radioaktivity listopad 2022, Protokol o zkoušce 2022
Rozbor pitné vody 2022
Rozbor pitné vody 2021, Protokol o zkoušce 2021
Cena pitné vody 2020
Rozbor pitné vody leden 2020
Zkouška radioaktivity březen 2019
Rozbor pitné vody krácený březen 2019
Rozbor pitné vody 15.8.2018,
Zkušební odběr pitné vody v kanceláři OÚ Lipina
Oznámení k novým přípojkám
Žádost o připojení 
Rozbor pitné vody 11.10.2017,
S
urová voda – rozbor vody podzemního vrtu 2017
Rozbor pitné vody 22.2.2017
Rozbor pitné vody 2016,
Protokol o kontrole krajské hygienické stanice
Rozbor pitné vody 2015
Rozbor pitné vody 2008
Porovnání výsledků rozborů s okolními vodovody