OBEC LIPINA > OBEC > Vodohospodářství

Vodohospodářství

Jakožto jediná vesnice na Šternbersku se v Lipině sami staráme o naši pitnou vodu, místo aby to pro nás dělala vodohospodářská společnost. Zavedli jsme dvousazbové vodné s nižší sazbou v zimním a vyšší sazbou v letním období. Díky tomuto opatření se nám podařilo zredukovat nadměrnou spotřebu vody v letních měsících a eliminovat opakované problémy s vyčerpáním zásob vody. Každý vodoměr, včetně podružných, má přiděleno své pořadové číslo, se kterým Vás seznámíme na obecním úřadě.

Rozbory pitné vody 2023
Zkouška radioaktivity listopad 2022, Protokol o zkoušce 2022
Rozbor pitné vody 2022
Rozbor pitné vody 2021, Protokol o zkoušce 2021
Cena pitné vody 2020
Rozbor pitné vody leden 2020
Zkouška radioaktivity březen 2019
Rozbor pitné vody krácený březen 2019
Rozbor pitné vody 15.8.2018,
Zkušební odběr pitné vody v kanceláři OÚ Lipina
Oznámení k novým přípojkám
Žádost o připojení 
Rozbor pitné vody 11.10.2017,
S
urová voda – rozbor vody podzemního vrtu 2017
Rozbor pitné vody 22.2.2017
Rozbor pitné vody 2016,
Protokol o kontrole krajské hygienické stanice
Rozbor pitné vody 2015
Rozbor pitné vody 2008
Porovnání výsledků rozborů s okolními vodovody