OBEC LIPINA > OBECNÍ ÚŘAD > Organizační struktura

Organizační struktura

Starosta Tomáš Pudl
Místostarosta Oskar Jarolímek
Účetní Jitka Palůchová

Zastupitelstvo obce:

Předseda: Členové:
Finanční výbor: Věra Hrdličková Jaroslav Sedláček, Jana Ustrnulová
Kontrolní výbor: Stanislav Slinták Zdenka Hrubanová, David Hruban
Výbor pro místní záležitosti: David Hruban Jana Ustrnulová, Tomáš Pudl
Kulturně-sociální výbor: Zdenka Hrubanová Věra Hrdličková, Jana Ustrnulová