OBEC LIPINA > OBECNÍ ÚŘAD > Poskytnuté informace (zákon č.106/1999 Sb.)

Poskytnuté informace (zákon č.106/1999 Sb.)

Sazebník úhrad za poskytování informací

Odpovědi na dotazy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

2019 – Výroční zpráva o poskytování informací
2018 – Výroční zpráva o poskytování informací
2017 – Výroční zpráva o poskytování informací
 Datum přijetí žádosti Datum zveřejnění Žádost Odpověď
19.8.2017 30.8.2017 Žádost zc 106 KRIZ Kříž odpověď dle zc. 106/1999
5.7.2017 19.7.2017 REMA aos -_Žádost o poskytnutí informace REMA odpady odpověď dle zc. 106/1999
31.5.2017 21.6.2017 Českomoravská světelná s.r.o. – žádost dle z.č. 106/1999 Sb. CMS osvětlení odpověď dle zc. 106/1999
25.3.2017 5.4.2017 Žádost zc 106 Ambros Ambros odpověď dle zč. 106/1999
1.3.2017 4.3.2017 Žádost čj. 21/2017  R.M Odpověď čj. 21/2017 R.M
22.2.2017 11.3.2017 Žádost 106 ISTAV ISTAV Media odpověď dle zc.106/1999
2016 – Výroční zpráva o poskytování informací
 Datum přijetí žádosti Datum zveřejnění Žádost Odpověď
 13.2.2016  5.3.2016 Žádost zc 106 ISTAV MEDIA001 z.c. 106-odpověď
2015 – Výroční zpráva o poskytování informací
 Datum přijetí žádosti Datum zveřejnění Žádost Odpověď
 13.4.2015 13.4.2015 Žádost zc 106 Heagl001 Odpověď Lipina
2014 – Výroční zpráva o poskytování informací
2013 – Výroční zpráva o poskytování informací
2012 – Výroční zpráva o poskytování informací