Rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Lipině – I. etapa 2009

Celkové náklady :                             1.750.000,- Kč

Vlastní zdroje :                                 1.250.000,- Kč

výše dotace a poskytovatel :               500.000,- Kč     Olomoucký kraj, program obnovy venkova 2009

 

 

1 (2) 1-1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11-1 12 13 14 15 16 17 18 18-1 18-2 18-3 19 20 20-1 21 2425

 

V roce 2009 jsme se pustili do opravy budovy Obecního úřadu v Lipině, jejiž součástí byl i kulturní sál, sociální zařízení a zejména hospoda v přízemí. Kulturní sál byl v havarijním stavu, neboť se propadal dřevěný strop. V rámci rekonstrukce byla stržena celá střecha a stropy budovy. Dále došlo k ostranění některých zdí v hospodě, která takto byla zvětšena do dnešní podoby. Budova byla opatřena pozedním věncem a železobetonovými stropy. Byla vystavěna zcela nová střecha se střešními okny a došlo tak ke zvětšení prostor kanceláří Obecního úřadu, byly zde vybudovány skladovací prostory a zejména došlo k úpravě velmi strmého schodiště, které do té doby vedlo do kanceláří Obecního úřadu. Celé podkroví bylo zatepleno a současně došlo k rekonstrukci radiátorů v celé budově, včetně rozvodů elektřiny.