Fotbalové hřiště 2006

Celkové náklady :                              260.000,- Kč

Vlastní zdroje :                                 260.000,- Kč

výše dotace a poskytovatel :                        0,- Kč

 

01 02 2 03 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

V roce 2006 došlo ke stržení štěrkového povrchu, do té doby nevyužívaného, fotbalového hřiště v Lipině. V rámci prací byl do země zakopán automatický závlahový systém, byla navezena nová hlína s pískem a zasazen nový trávník. Dále bylo zrekonstruováno oplocení kolem travnaté plochy. Původní rozměr fotbalového hřiště byl zkrácen o manipulační plochu, která je nyní vyasfaltována a na této je do budoucna plánováno multifunkční hřiště pro tenis, malou kopanou, volejbal…