OBEC LIPINA > OBECNÍ ÚŘAD > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen “zásady”) je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, za jakým účelem shromažďujeme, uchováváme a používáme Vaše osobní údaje a jakým způsobem jsou zabezpečeny.

Správce údajů, Obec Lipina, IČ: 00635278, (dále také jako „správce údajů“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Lipina zajišťuje pan David Berka. Kontaktní údaje: mr-sternbersko@seznam.cz,  telefon: 725 514 744

Jaké osobní informace zpracováváme

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, příp. sídla podnikání (doručovací adresu), e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 • Osobní údaje, které vyplníte do formulářů dostupných na webových stránkách správce údajů, a to za účelem zasílání obchodních sdělení (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) nebo vznesení dotazu či poptávky související s činností správce (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo).
 • Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaj o Vaší návštěvě, Vašich preferencích a další aktivitě na internetových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky služeb. Tímto údajem je zejména IP adresa návštěvníka webové stránky.

Obec Lipina nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

Proč osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní údaje nezveřejňujeme, neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas se zpracováním osobních údajů považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Vaše informace zpracováváme:
 • Především za účelem řádného poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy a za účelem zasílání informačních sdělení a možnosti odpovídat na Vaše dotazy.
 • Za účelem plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie.
 • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob.
  Oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, aj.).

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme sami pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, u osobních údajů v listinné podobě manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Vaše práva:

Máte právo na:
 • Přístup k osobním údajům
 • Opravu osobních údajů
 • Výmaz osobních údajů
 • Omezení zpracování
 • Přenositelnost údajů
 • Vznést námitku proti zpracování
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování
  prováděno na jeho základě

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách správce či dopisem zaslaným na adresu správce uvedenou na webových stránkách správce.