OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Výstavba komunikace 2007

Výstavba komunikace 2007

Výstavba asfaltové komunikace v lokalitě Záhuménky v roce 2007   

Celkové náklady:                          1.800.000,- Kč

Vlastní zdroje:                              1.500.000,- Kč

Výše dotace a poskytovatel:           300.000,- Kč    Olomoucký kraj – POV 2007

 

POV 2007LOGO

stavba představba po

Obec Lipina v letech 2001 až 2004 založila zcela novou lokalitu s výstavbou nových rodinných domů mezi částmi obce Lipina a Stachov za účelem zatraktivnění obce pro zájemce o stavby nových rodinných domů.  Celkem zde vzniklo 17 nových stavebních parcel, za což obec získala částku 1.400.000,- Kč. Tato částka však pokryla pouze náklady na vodovodní řád k pozemkům, dešťovou kanalizaci, osvětlení a poplatek za přípojky nízkého napětí k rodinným domům. V roce 2006 byla kompletně změněna projektová dokumentace na 5-ti metrovou obousměrnou komunikaci s chodníky v hodnotě 5.000.000,- Kč, jehož výsledkem byl nově schválený projekt na cestu o délce 526 m s šířkou 3,5 m v hodnotě 1.800.000,- Kč. Komunikace byla dokončena a zkolaudována v roce 2007.