OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Úprava prostranství u obecního úřadu v Lipině

Úprava prostranství u obecního úřadu v Lipině

V roce 2021 jsme uspěli s projektem Úprava prostranství u obecního úřadu v Lipině“, podaným prostřednictvím MAS Šternbersko o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Předmětem projektu je úprava venkovního prostranství u obecního úřadu, sloužícího jako zázemí pro pořádání kulturních akcí v obci..

Celkové způsobilé výdaje projektu: 195 536,- Kč

Celková výše dotace: 156 428,- Kč

Operace:                                                                              

19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Šternbersko o.p.s.