OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2021 > Zatloukač kůlů

Zatloukač kůlů

Celkové náklady:299.900 Kč
Vlastní zdroje:149.950 Kč
Výše dotace:149.950 Kč
Poskytovatel dotace:Státní zemědělský a intervenční fond

 

V roce 2019 byla Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu ČR podána žádost o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova na pořízení nové techniky pro lesní hospodářství. V rámci takového opatření byl pořízen zatloukač kůlů zn. Wrag Basic Xl s kovovým předražečem pro snazší zatloukání  dřevěných kůlů do kamenných půd. Tento stroj je určený pro výstavbu a opravu oplocenek v lesích obce Lipina, kde v posledních 5ti letech byly vysázeny statisíce nových stromů místo původních smrkových porostů, které byly všechny vytěženy po zasažení kůrovcovou kalamitou.
Tento stroj výrazně zlevní práce při instalaci lesních oplocenek, které si naše obec doposud objednávala u subdodavatelů.

zatloukač