Celkové náklady:
80.000,- Kč
Vlastní zdroje :80.000,- Kč
Dotace : 0,- Kč

V roce 2021 jsme na různých místech v lesích obce Lipina obnovili celkem 5 lesních tůní, v místech, kde se dříve přirozeně nacházely. Tůně jsou schopné v našich lesích zadržet až 200 m3 vody. Původní tůně byly v průběhu času zanešeny, k jejich vymizení přispěl i  provoz těžké těžební techniky při likvidaci kůrovcové kalamity. Tůně plní významnou funkci, kdy zadržují přívalové srážky a umožňují jejich postupné vsakování do okolní půdy, což je důležité pro růst nově zasazených stromků. V této činnosti bude naše obec i v dalších letech pokračovat.