OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2021 > Chodník 1. etapa

Chodník 1. etapa

Celkové náklady: 5.060.798,17 Kč
Dotace MAS Šternbersko: 1.113.780,32 Kč
Dotace Olomoucký kraj: 1.549.079 Kč
Vlastní zdroje: 2.397.938,85 Kč

Naše obec v roce 2019 po dlouhém plánování, vyjednáváních a nečekaných změnách a komplikacích získala stavební povolení na výstavbu 1. etapy chodníků v obci Lipina o celkové délce 560m. Jedná se o 67% z celkové délky chodníků potřebných pro bezpečnou chůzi podél silnice II. tř., vedoucí naší obcí. Stavbu chodníku bylo nutné rozdělit do více etap z důvodu komplikovanosti celého projektu, jeho finanční náročnosti a také z důvodu nutnosti dospět k dohodě s organizacemi a mnoha soukromníky.
Na část chodníku byla získána dotace ve výši 1.113.780,32,- Kč prostřednictvím Místní Akční Skupiny Šternbersko z Integrovaného regionálního operačního programu.
Druhou část chodníku podpořil částkou 1.549.079,- Kč Olomoucký kraj za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje.

Stavba chodníku výrazně zlepšila bezpečnost chodců v naší obci, a to v místech jejich nejvyšší koncentrace.

Součástí stavby chodníku byla komplikovaná dešťová kanalizace spojená se zasakováním, která výrazně stavbu chodníku prodražila a která není nikým dotována. Nutnost vybudování dešťové kanalizace a jejího zasakování komplikuje i výstavbu další části chodníku ve Stachově, kde navíc musí být vyměněn páteřní vodovod, který brzy bude na hranici životnosti a jehož umístění je možné pouze pod novým chodníkem. Přesto je vedeno stavební řízení o povolení na další část chodníku o délce 120m, který je plánován na rok 2022. Bude však opět nezbytné dospět k dohodě se všemi zainteresovanými soukromníky a bez jejich spolupráce nebude možné projekt realizovat.