OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2020 > Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity

Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity

V roce 2020 naše obec získala dosud nejvýraznější finanční podporu od Ministerstva zemědělství formou finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v celkové výši 2 213 229 Kč. O dotaci jsme požádali z důvodu devastace našich obecních lesů kůrovcem. Obnova lesa je velmi nákladná a náročná, zvláště za současných nízkých výkupních cen jehličnatého dříví, které sotva pokryjí náklady na těžbu stromů, nikoliv však úklid holin či samotné sázení nebo ochranu stromků. Příspěvek nám výrazně pomůže s obnovou lesů a následnou péčí o les. Našim cílem je vytvoření nového odolnějšího a druhově pestřejšího lesa, opravy těžbou zdevastovaných cest a obnova mokřadů a tůní.