OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2020 > Výsadba zeleně v extravilánu obce

Výsadba zeleně v extravilánu obce

Celkové náklady:662 051 Kč
Vlastní zdroje:132 410 
Výše dotace:529 641 
Poskytovatel dotace:Ministerstvo životního prostředí – operační program životní prostřední 2014-2020

Využili jsme možnosti získání dotace na výsadbu zeleně v okolí naší obce a to zejména kolem cest vedoucích mezi hřbitovem a tratí Ecce Homo, dále podél cesty na Oldřichovský kopec a kolem pastvin nad Lipinou. V rámci této akce byly zasazeny místní dřeviny jako habr obecný, lípa srdčitá, líska obecná, růže šípková, zimolez, brslen a další. Jedná se o původní dřeviny, které do této oblasti přirozeně patří. Zeleň bude plnit jak estetickou funkci, tak funkci ochrany proti větrné a vodní erozi. Také bude poskytovat útočiště mnoha druhům živočichů.