OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2020 > Podpora zaměstnanosti

Podpora zaměstnanosti

Naše obec se v roce 2020 zapojila do projektu Evropského sociálního fondu s názvem „Startovací centrum Olomouc“. Projekt je realizován Sdružením EDUKOL z Olomouce. Projekt pomocí provázaných aktivit podporuje cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří jsou na trhu práce nějakým způsobem znevýhodněni, a dopomáhá jim k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce.

Naše obec v tomto roce přijala pracovníka, který odpovídal požadavkům pro tuto podporu. V následujících dvou letech nám bude na toto pracovní místo přispíváno částkou v celkové výši 267 330 Kč za rok.