OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2020 > Nákup vyvážecího vleku

Nákup vyvážecího vleku

Celkové náklady: 572.000 Kč
Vlastní zdroje: 286.000 Kč
Výše dotace: 286.000 Kč
Poskytovatel dotace: Podpůrný a garanční investiční a lesnický fond a.s.

Naše Obec získala v roce 2020 podporu z Podpůrného a garančního investičního a lesnického fondu, a.s., a to formou investičního úvěru na nákup nového vyvážecího vleku s hydraulickou rukou za traktor zn. STS 10T –  BMF 705 v hodnotě 572.000,- Kč bez DPH, kdy výše podpory formou snížení jistiny  investičního úvěru činí částku 286.000,- Kč. Stroj bude využíván  v lesích obce Lipina a nahradí tak původní vyvážecí vlek z roku 2015.

Grafika-vyvážecí vlek