OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2020 > Nákup nového traktoru s čelním nakladačem

Nákup nového traktoru s čelním nakladačem

Celkové náklady:1 830 959 Kč
Vlastní zdroje:938 459 Kč
Výše dotace:892 500 Kč
Poskytovatel dotace:Podpůrný a garanční investiční a lesnický fond a.s.

Naše Obec získala v roce 2020 podporu z Podpůrného a garančního investičního a lesnického fondu, a.s., a to formou investičního úvěru na nákup nového kolového traktoru do lesa zn. John Deere 5100R s čelním nakladačem John Deere 543R v celkové hodnotě 1.830.959,- Kč bez DPH, kdy výše podpory formou snížení jistiny  investičního úvěru činí částku 892.500,- Kč. Stroj bude využíván v lesích obce Lipina a nahradí tak náš původní traktor Zetor Proxima 90 plus z roku 2014, který byl prodán za částku 716.892,- Kč novému majiteli, soukromému zemědělci z Kmetiněvsi u Kladna.