OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2019 > Hospodaření v lesích

Hospodaření v lesích

V roce 2019 jsme získali dva finanční příspěvky od Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích.
Naše obec získala příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese v celkové výši 231 840 Kč. Tento příspěvek nám pokryl část nákladů spojených s přípravou vytěžených ploch po kůrovcové kalamitě na osázení. Po vytěžení byly lesní plochy plné klestu a vývratů. Likvidace tohoto zbytkového materiálu je poměrně složitá a především nákladná. Příspěvek nám pomohl s přípravou holin na nové osázení, aby měl nový les co nejlepší podmínky pro svůj růst.
Dále naše obec získala příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v celkové výši 321 800 Kč. Tento příspěvek nám částečně pokryl náklady spojené s obnovou našich obecních lesů, skýtající nákup a výsadbu nových stromků a také následnou péči o ně, včetně ochrany před okusem zvěří. Díky příspěvkům Ministerstva zemědělství můžeme více investovat do péče a ochrany mladých stromků, aby měly co nejlepší podmínky k růstu.