OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2018 > Podpora zaměstnanosti Šternbersko

Podpora zaměstnanosti Šternbersko

V listopadu roku 2018 se naše obec společně s osmi dalšími obcemi Mikroregionu Šternbersko zapojila do projektu Evropského sociálního fondu s názvem „Podpora zaměstnanosti na Šternbersku„.  Projekt je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny Šternbersko a Sdružení EDUKOL z Olomouce a jeho cílem je podpořit zaměstnanost sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněných osob a pomoci jim nalézt uplatnění na lokálním trhu práce.

Naše obec využila této možnosti a do pracovního poměru přijala na podzim roku 2018 pracovníka, který odpovídal požadavkům pro tuto podporu a v následujících dvou letech nám bude na pracovní místo přispíváno částkou v celkové výši 241.200,- Kč za rok.