Celkové náklady:1 979 989 Kč
Vlastní zdroje:395 998 Kč
Výše dotace:1 583 991 Kč
Poskytovatel dotace:Státní zemědělský a intervenční fond

Naše Obec získala v lednu 2018 příslib dotace  ze Státního zemědělského a intervenčního fondu ve výši 1.583.991,- Kč což je 80% celkových nákladů na rekonstrukci části lesní cesty spojující naše lesy u Těšíkova resp. Nových Dvorců,  a to v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura.

Původní lesní cesta byla velmi málo využívána, proto byla zarostlá stromy a byla silně podmáčená. V počátcích kůrovcové kalamity v našich lesích nešla využívat k převozu dříví. Z tohoto důvodu byla cesta částečně odvodňována, avšak s krátkodobým účinkem. Zejména na podzim a na jaře, když bylo potřeba urychleně z lesa vyvážet kůrovcem napadené dříví, byla využívána jediná zpevněná komunikace vedoucí do této části lipinských lesů přes obec Těšíkov. Proti průjezdu dřevem naložených kamionů z našich lesů se postavil místní osadní výbor v Těšíkově, což nakonec vedlo starostu města Šternberk  k vyslovení zákazu průjezdu kamionů se dřevem přes Těšíkov.

V období sucha byly pro svoz dříví využívány okolní travnaté louky místních zemědělců, což vedlo opět ke stížnostem zemědělců na průjezd našich vozidel. 

Veškeré tyto okolnosti nás donutili opravit stávající lesní cestu tak, abychom mohli z lesa svážet kůrovcem napadené dřevo. Celková délka nově opravené lesní cesty činí 1.140m. Úsek o délce 830m byl opraven za přispění dotací z Programu rozvoje venkova. 

Po skončení svozu dříví z lesa bude cesta nadále využívána pro potřeby péče o les. Bude také možné ji využívat k pěším tůrám nebo k cyklistice. Opravou této části lesních cest dojde k propojení cyklotras z Lipiny kolem Oldřichovského kopce k nově budovaným cestám v okolí větrných elektráren.