OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2017 > Pořízení oplocení

Pořízení oplocení

Celkové náklady:245 560 Kč
Vlastní zdroje:122 780 Kč
Výše dotace:122 780 Kč
Poskytovatel dotace:Státní zemědělský intervenční fond: Program rozvoje venkova – investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Naše obec získala v roce 2017 dotaci ve výši 122 780 Kč na výstavbu oplocenek v lesích obce Lipina, které slouží pro ochranu nově zasazených stromů v lokalitách, kde byly vytěženy stromy z kůrovcové kalamity. Tato dotace činila 50% celkových nákladů na výstavbu celkem 2900 běžných metrů oplocenek. Pomocí této dotace zajišťujeme obnovu lesa. Zejména tím chráníme stromky proti okusu lesní zvěří, se kterou máme velké problémy v místech, kde oplocenky nejsou.