OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2016 > Komunikace spojující místní části Lipina a Stachov II. Etapa

Komunikace spojující místní části Lipina a Stachov II. Etapa

logo-kraje

Celkové náklady:882.138,- Kč
Vlastní zdroje:582.138,- Kč
Výše dotace:300.000,- Kč
Poskytovatel dotace:
Olomoucký kraj v rámci dotace Programu obnovy venkova 2016


V roce 2016 byla dokončena komunikace v délce 250m v lokalitě výstavby nových rodinných domů v Lipině a to na hranici katastrálních území Lipina a Stachov. Tato hranice katastrálních území  vede středem naší obce. Při prodeji stavebních pozemků v roce 2012 se naše obec zavázala, že do roku 2017 budou zkolaudovány všechny inženýrské sítě kolem rodinných domů.
V tomto ohledu naše obec dostála svým závazkům a projekt byl navíc zaplacen z finančních prostředků získaných prodejem stavebních parcel a z dotací poskytnutých Olomouckým krajem, čímž nedošlo k omezení financování dalších projektů v naší obci.