OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2015 > Vyvážecí vlek za traktor

Vyvážecí vlek za traktor

LOGO II

Celkové náklady :412.000,- Kč
Vlastní zdroje :247.000,- Kč
Výše dotace:165.000,- Kč
Poskytovatel:Státní zemědělský a intervenční fond Ministerstva zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova

V roce 2015 byla naše obec úspěšná v podání žádosti o dotaci v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu v programu rozvoje venkova, Opatření investice do lesů – lesnická technika, kdy byl zakoupen vyvážecí vlek zn. Multiforest, připojený za traktor s nosností 8t s délkou nakládacího ramene 6,3m a délkou ložné plochy 3,4m.

Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a každoročnímu navyšování těžby v našich lesích se tento vyvážecí vlek stal jedním z našich nejvytíženějších strojů v obci. Díky tomuto stroji již nemusíme platit vysoké částky za služby spojené s manipulací a vyvážením dříví z lesa. Navíc je stroj nepostradatelný pro výrobu palivového dříví.

IMG_20150421_121938 IMG_20150427_141643