OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2014 > Traktor s čistící nástavbou

Traktor s čistící nástavbou

Bez názvu-1

Celkové náklady : 1.336.000,- Kč
Vlastní zdroje :462.000,- Kč
Výše dotace: 874.000,- Kč
Poskytovatel:Státní fond životního prostředí – Operační program životního prostředí ČR
prioritní osa 2 – zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 

V rámci Operačního programu životního prostředí z prostředku státního fondu životního prostředí ČR byla získána dotace  v rámci prioritní osy 2 – zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí na projekt čištění komunikací v obci Lipina.  Pro tento účel byl zakoupen traktor Zetor Proxima s čistící nástavbou o šířce 220cm, s přimetacím kartáčem, zásobníkem na materiál a s kropením.
Traktor prioritně slouží v naší obci na čištění všech veřejných komunikací od prachu a nečistot. V rámci dotace byla možnost žádat o uhrazení až 90% nákladů na pořízení čistícího stroje, avšak naše obec si ponechala možnost využívat čistící stroj i pro jiné účely, než je pouze čištění komunikací,  proto byla spoluúčast obce vyšší.

1 2 IMG_4493