OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2014 > Svozová technika na bioodpad

Svozová technika na bioodpad

Bez názvu-1

Celkové náklady :  980.000,- Kč
Vlastní zdroje : 71.000,- Kč
Výše dotace: 909.000,- Kč
Poskytovatel : Státní fond životního prostředí – Operační program životního prostředí ČR
prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

V rámci této dotace byly zakoupeny celkem 4 kontejnery, a to dva nízké o objemu 4 m3  a dva vysoké o objemu 12 m3 .  Dále byl zakoupen kontejnerový nosič za traktor s nosností 8 tun  a štěpkovač na větve o max. průměru 130 mm. Kontejnery jsou umístěny v obci na svozových místech, odkud jsou zpravidla každý týden sváženy do kompostárny za obcí Těšíkov.
Jen v roce 2015 bylo vyvezeno celkem 180 tun bioodpadu a to převážně trávy a listí. Štěpkovač slouží ke štěpkování větví a takový odpad je následně vyvážen taktéž do kompostárny.

IMG_5058 IMG_20150323_152757 IMG_20150207_112640 IMG_20151123_110800 IMG_20150123_142658 IMG_20150130_142458