OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2014 > Rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Lipině II. Etapa 2014

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Lipině II. Etapa 2014

 

LOGO

Celkové náklady:960.000,- Kč
Vlastní zdroje:660.000,- Kč
Výše dotace:300.000,- Kč
Poskytovatel:Olomoucký kraj, program obnovy venkova 2014

Olomoucký kraj nám prostřednictvím dotačního programu obnovy venkova Olomouckého kraje přispěl na dokončení celkové rekonstrukce budovy Obecního úřadu, která byla započata v roce 2009. V rámci této akce byly vyměněny okna kulturního sálu a na sále byla položena zcela nová podlaha včetně jejího základu. Dále byly ve všech částech budovy vyměněny staré dřevěné dveře za nové plastové a nové hliníkové vstupní dveře. Byla natažena nová strukturální omítka na celou fasádu budovy. Do kotelny byla umístě akumulační nádrž na topnou vodu a celkově bylo zautomatizováno vytápění budovy. Na fasádu budovy byl umístěn podsvícený nápis a poprvé zde byl vyvěšen oficiální znak obce Lipina, který byl zpracován v roce 2007, do této doby naše obec neměla oficiálně schválený znak.

Dokončením rekonstrukce Obecního úřadu v Lipině tak byla ukončena celková obměna centra naší obce, kdy byla zcela opravena kaplička, budova úřadu a celé okolní veřejné prostranství, ze kterého byly odstraněny ploty, vzrostlé stromy a byla srovnána louka před budovou, kterou je nyní možné bez problému sekat běžnou sekačkou.

1-1 2-2 2-3

11  12 40

 21   IMG_3734      CIMG0043   31  LOGO II