OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2013 > Infrastruktura a vzhled Obce Lipina 2013

Infrastruktura a vzhled Obce Lipina 2013

LOGO II

Celkové náklady:2.700.000,- Kč
Vlastní zdroje:551.000,- Kč
Výše dotace a poskytovatel:2.149.000,- Kč   Státní zemědělský a intervenční fond Ministerstva zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova

V roce 2012 byla Státním zemědělským a intervenčním fondem, v Programu rozvoje venkova ČR, vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci na Obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Naše obec byla v rámci této výzvy úspěšná, kdy předložila projekt, který slučoval celkem 5 výdajů na obnovu komunikací, obnovu sítí technické infrastruktury, obnovu veřejných prostranství, parkové úpravy a zpevnění ploch. Částka 2.149.000,- Kč byla zatím ta nejvyšší dotace, obdržená v samostatné historii naší obce a překonala tak dotaci na vodovod ve výši 1.500.000,- Kč (celkové náklady 4.100.000,-Kč ) z roku 2001 a dotaci na opravu kapličky 1.170.000,- Kč (celkové náklady 1.600.000,- Kč) z roku 2011.

V rámci celého projektu bylo předlážděno, včetně spodních vrstev a obrubníků cca 500m chodníku vedoucího podél hlavní komunikace na Horní Loděnici.

Bylo vyměněno 80 (převážně novou LED technologií) světel veřejného osvětlení, bylo nataženo cca 2.000 m nového kabelu mezi světly, převážně zavěšeného na sloupech, a byl zcela vyměněn elektrický rozvaděč osvětlení.

V obci a v jejím bezprostředním okolí bylo nainstalováno 10 odpočinkových laveček, které jednak tvoří autobusové zastávky a nástupiště a také jsou umístěny u rybníku a u hřbitova.

Bylo vysázeno 10 stromů lípy srdčité v prostoru před hřbitovem, které tak nahradily původní 100 let staré lípy a dále v obci bylo vysázeno několik stovek keřů a bylo upraveno a zatravněno několik stovek čtverečních metrů veřejného prostranství, kde se dá nyní sekat tráva běžnou sekačkou.

V poslední fázi bylo opraveno parkoviště u fotbalového hřiště na prostoru cca 500 m2, které tak získalo zcela nový asfaltový povrch. Tato plocha svými rozměry odpovídá hřišti na tenis a jiné míčové sporty, takže do budoucna je plánováno i dodatečné využití této zrekonstruované plochy pro sport.

1 2 3  5 13-110  14  15-115  31 32 34 35 36  37 51   53 100