OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2012 > Komunikace spojující místní části Lipina a Stachov I. Etapa

Komunikace spojující místní části Lipina a Stachov I. Etapa

LOGO II

Celkové náklady:1.900.000,- Kč
Vlastní zdroje:1.400.000,- Kč
Výše dotace a poskytovatel:500.000,- Kč  Olomoucký kraj v rámci dotace Programu obnovy venkova 2012

Vzhledem k zájmu o stavební pozemky v Lipině, bylo v roce 2010 rozhodnuto o zasíťování jedněch z posledních stavebních parcel, které byly územním plánem z roku 2000 určeny k zastavění rodinnými domy. Součástí zasíťování stavebních pozemků byla i stavba nové komunikace o délce 230m, probíhající přes dvě katastrální území a tento projekt byl tak nazván jako výstavba komunikace spojující dvě místní části Lipina a Stachov. Současně s touto komunikací byl vybudován vodovodní řád, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Dále byl vybudován nový vodovodní přivaděč, který by měl ke stávajícím rodinným domům přivést větší tlak vodovodu a tento byl dimenzován na rozměry, které by v budoucny mohly být využity pro napojení veřejného vodovodu na nový zdroj pitné vody. Naše obec se v souvislosti s touto stavbou dostala do komplikací způsobených jednak zpožděním při vydání stavebního povolení s ohledem na krajské dotace a dále také nezájmem o tyto stavební pozemky ze stran stavebníků. Rok 2012 byl obecně špatným obdobím pro prodej nemovitostí. Rok poté, co byl prodán poslední z 5-ti stavebních pozemků se naší obci hlásily desítky dalších zájemců o stavění v naší obci, kterým již ale nebylo co nabídnout.

1 2 3 4 CIMG6500 CIMG6503 CIMG6505CIMG5637