OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2011 > Rekonstrukce kapličky v Lipině

Rekonstrukce kapličky v Lipině

LOGO II

Celkové náklady:1.600.000,- Kč
Vlastní zdroje:430.000,- Kč
Výše dotace a poskytovatel:1.170.000,- Kč   Státní zemědělský a intervenční fond Ministerstva zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova

Jedna z největších akcí co se týče významu a zejména výše poskytnuté dotace, o kterou se zasadil místostarosta ve volebním období 2010-2014, Oskar Jarolímek.  Kaplička byla v havarijním stavu, kdy se propadal dřevěný strop, byla narušena statika obvodových zdí a docházelo k zatékání vody střechou do objektu. V rámci stavebních prací byly obkopány základy a byly položeny drenážní trubky k odvodnění budovy. Došlo ke stržení celé střechy, kdy byla vybudována nová s pohledovým dřevěným stropem, který společně s obnaženými kamennými zdmi změnil vnitřní prostor kapličky. Došlo k výrobě kopie zvoničky. Celý objekt byl postahován helikálními výstužemi, čímž byla zajištěna statika celé historické budovy. Byly vyrobeny nová nová okna, vstupní dveře a byl zcela vyměněn kůr (balkón). Veškeré plechové části střechy byly vyrobeny z měděného plechu a stejně tak okapy a svody.  Jeden měsíc po předání stavby, došlo ke krádeži měděných svodů, které musely být nahrazeny novými plechovými. Zvonička byla osazena novým zvonem s automatickým zvoněním. Taktéž došlo k opravě kamenného kříže před vstupem do kapličky.

3 4 5 6 6-1 6-2 7 8 8-1 9 10 11 11-1 12 12-1 13 15 16 17                 2