OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2008 > Revitalizace rybníka 2008

Revitalizace rybníka 2008

 

Celkové náklady :                              150.000,- Kč

Vlastní zdroje :                                 150.000,- Kč

výše dotace a poskytovatel :                        0,- Kč

 

1 2 3 4 5 6 6-1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

V této lokalitě se historicky nacházela malá vodní plocha, která sloužila pro napájení krav na pastvě. Někdy v roce 2002 bylo okolí zavezeno zeminou z výkopů nových rodinných domů a ze stavby vodovodu. Tyto navážky postupně zarostly trávou. V roce 2003 zde byla započata betonová stavba stavidla, ale práce byly z nejasného důvodu ukončeny.  Až v roce 2008 došlo k rozhodnutí o vytvoření vodní plochy na daleko větším prostoru než-li se zde dříve vodní plocha nacházela. Bohužel i přes veškerou snahu není možné hráze této vodní plochy utěsnit tak, aby nedocházelo k samovolnému odtékání vody z rybníka. Travnaté plochy v okolí se pravidelně sečou a podařilo se tak z rybníka vytvořit do té doby nový prvek v krajině, kde se lidé zastavují