OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2008 > Rekonstrukce hřbitova 2008

Rekonstrukce hřbitova 2008

Celkové náklady:180.000,- Kč
Vlastní zdroje:180.000,- Kč
Výše dotace a poskytovatel:0,- Kč

Hřbitov byl v 70. letech minulého století uzavřen a většina náhrobků byla odvezena. Od této doby hřbitov postupně pustl a zarůstal náletovými křovinami. V roce 2002 došlo k opravě márnice, kde byla postavena nová střecha, neboť ta původní shořela v době, kdy zde přespávali bezdomovci. Hřbitovní zeď byla po celém obvodu zastřešena betonovými taškami, čímž došlo k jejímu zajištění proti dalšímu rozpadání. V roce 2008 došlo k vytrhání náletových křovin a zarovnání celé plochy hřbitova. Hroby byly postupně upravovány a začala se zde pravidelně sekat tráva. V rámci jiné dotace byly vykáceny původní 100-leté lípy, které opadávaly a ničili hřbitovní zeď. Na jejich místě byly v roce 2013 zasazeny nové lípy. Byly zde instalovány lavičky a hřbitov byl znovu zprovozněn k pohřbívání. V roce 2013 došlo k opravě hlavního kamenného kříže uprostřed hřbitova. V roce 2015 došlo k vykácení stromů za hřbitovní zdí a zarovnání nelegální skládky, která zde v minulosti vznikala. Původní poničená kovová brána byla v roce 2008 zrekonstruována do dnešní podoby. Asi 2 měsíce po rekonstrukci brány, došlo k odcizení jednoho křídla, které vandalové vlekli zřejmě do Šternberka a ponechali ho nedaleko hřbitova ve vysoké trávě.
Záměrem bylo ponechat hřbitov otevřený veřejnosti. Bohužel jsme od tohoto záměru odstoupili poté, co došlo k poničení zrekonstruovaného kamenného kříže a vyvrácení náhrobků.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10-1 11 12 13 14 15 16 17 18 19