OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2007 > Výstavba komunikace v lokalitě nových RD v Lipině

Výstavba komunikace v lokalitě nových RD v Lipině

Celkové náklady :1.800.000,- Kč
Vlastní zdroje :1.500.000,- Kč
Výše dotace a poskytovatel :300.000,- Kč  Olomoucký kraj v rámci dotace Programu obnovy venkova 2007

Obec Lipina v letech 2001 až 2004 zasíťovala zcela novou lokalitu mezi místními částmi Lipina a Stachov, čímž vzniklo 17 parcel na stavby rodinných domů. Prodejem parcel byla získána částka  1.400.000,- Kč. Z této byla vystavěna dešťová kanalizace, část vodovodního řádu a byla uhrazena spoluúčast za přípojky nízkého napětí pro rodinné domy. V roce 2007 pak byla dokončena asfaltová komunikace v délce 526m kolem rodinných domů v celkové částce 1.800.000,- Kč, z čehož byla částka 300.000,- Kč jako dotace Olomouckého kraje.

 

POV 2007 stavba po