OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Rozvoj obce – projekty 2006 > Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště

Celkové náklady :                              260.000,- Kč

Vlastní zdroje :                                 260.000,- Kč

V roce 2006 došlo ke stržení štěrkového povrchu, do té doby nevyužívaného, fotbalového hřiště v Lipině. V rámci prací byl do země zakopán automatický závlahový systém, byla navezena nová hlína s pískem a zasazen nový trávník. Dále bylo zrekonstruováno oplocení kolem travnaté plochy. Původní rozměr fotbalového hřiště byl zkrácen o manipulační plochu, která je nyní vyasfaltována. Na této ploše je do budoucna plánováno multifunkční hřiště pro tenis, malou kopanou, volejbal a další sporty.

02 5 7 12