OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Posílení vodního zdroje

Posílení vodního zdroje

Celkové náklady:
2 009 261,96 Kč
Vlastní zdroje:   612 499,96 Kč
Dotace:1 396 762,00 Kč

Vzhledem k tomu, že se naše obec potýká v letním období s nárazově vysokou spotřebou pitné vody způsobenou zejména napouštěním soukromých bazénů  a zaléváním zahrad, byla dlouhodobě zjišťována možnost posílení našeho stávajícího podzemního zdroje pitné vody v Lipině u rybníka. V této lokalitě byl proto v minulosti zkušebně vyvrtán nový podzemní vrt v takové vzdálenosti, aby neovlivňoval vydatnost  stávajícího zdroje. Čerpacími zkouškami bylo zjištěno, že vydatnost nového vrtu nestačila pro jednodenní napuštění jednoho průměrného bazénu. Z tohoto důvodu bylo hledáno nové řešení.  

Bylo nalezeno velmi drahé, ale jediné možné řešení, kdy náš vodovodní systém bude v případě nárazově vysoké spotřeby pitné vody dotován podzemním vrtem ve Stachově. Tento velmi vydatný  podzemní vrt nechala naše obec vybudovat v roce 1994, avšak kvůli nemožnosti napojení na vodojem u rybníka, nebyla nikdy tato voda z vrtu odebírána. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vydatný vrt s pitnou vodou, jejíž kvalita sice nedosahuje parametrů pitné vody a proto se bude muset chemicky upravovat, bylo rozhodnuto připojení tohoto zdroje k vodovodní soustavě. 

Grafika-vodní zdroj Stachov

V červenci  2019 bylo naší obci vydáno stavební povolení na propojení takového zdroje pitné vody s naším vodovodem, kdy předpokládaná cena stavby s technologiemi činí částku 2.300.000,- Kč.  Vzhledem k tomu, že tato částka je velmi vysoká a není v možnostech naší obce ji uhradit ze svých rezerv, bude nutné vyčkat na případnou možnost získání dotací. Pro informaci, celá stavba vodovodu v letech 2004-2005 obsahující uložení  3.000 m potrubí, stavbu betonového vodojemu, přivedení elektřiny a propojení s podzemním vrtem u rybníka, stála v roce 2004 částku 3.500.000,- Kč.