OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Palivové dřevo

Palivové dřevo

 

Do roku 2006  naše obec, přestože vlastnila 80 ha lesa, vytápěla budovu obecního úřadu s hospodou (celkem 300 m2)  pouze hnědým uhlím.

Od roku 2007 jsme z našich lesů zajišťovali dříví na otop našeho úřadu tak, abychom měli dřevo na 1 zimu dopředu a postupně se zaváděl systém prodeje palivového dřeva našim občanům přímo v lese na skládkách. Zájem o palivové dřevo ale postupně upadal. Firmy  zajišťující nahodilou těžbu v našich lesích dřevo přímo v lese odkupovaly, což pro nás bylo pohodlnější.

V roce 2013 jsme se rozhodli, že část dříví z našich lesů budeme skladovat a sušit na palivo a k tomu jsme zakoupili 1. obecní cirkulární pilu.

V roce 2015 jsme koupili malou štípačku s tím, že si pro úřad zajistíme dřevo na 5 zim dopředu a když bude zájem, tak naštípané dřevo i prodáme. V této době se těžilo čím dál více kůrovcem napadené dříví v našich lesích. Protože na skladování dřeva jsme už neměli dostatek místa u budovy úřadu, založili jsme skládku poblíž zástavby nových rodinných domů v Lipině, a to zejména proto, že jsme zde měli zdroj elektřiny pro cirkulárku a štípačku. V roce 2015 jsme tak naštípali 170 m3 převážně smrkového dříví. Společnosti, zajišťující odkup našeho dříví v lese nám postupně začaly vyplácet menší a menší platby za kůrovcem napadené dříví z důvodu vysoké nabídky kůrovcového dříví na trhu. Cena výkupu dříví se postupně dostávala pod náklady na jeho vytěžení.

V roce 2016 jsme na náš sklad začali navážet čím dál větší množství dříví a zakoupili profesionální štípací stroj za traktor, který nám umožnoval bez větší námahy štípat dříví rychleji a bezpečněji. V tomto roce jsme prodali palivové dříví za částku 408.000,- Kč.

V roce 2017 jsme zakoupili automatizovanou cirkulárku zvanou Rotomat od spol. Kretzer, která byla schopna během 1 hodiny pořezat na polínka takové množství dříví, jako malou cirkulárkou za půl dne. V tomto roce jsme již prodali palivové dříví za částku 708.000,- Kč.

V roce 2018 vrcholila kůrovcová kalamita a na štípání dřeva jsme zaměstnávali kolem 6 brigádníků. Denně jsem tak štípali průměrně 35 metrů dříví na metrové štipy. Za jeden týden jsme tak naštípali stejné množství dříví jako za celý rok 2015. Štípání probíhalo zejména od ledna do února, kdy jsme využívali sezónní pracovníky ve stavebnictví.

V roce 2019 se většina z vytěženého dříví z našich lesů zpracovávala na palivo na naší skládce, kam se postupně naskládalo 3000 m3 dříví.

V roce 2020 jsme z důvodu přetlaku kůrovcového dříví na trhu poprvé prodali méně palivového dříví než předcházející rok a to za částku 900 000,- Kč. V této době jsme již prakticky přestali navážet na skládku nové dříví z našich lesů, neboť kůrovcové dříví bylo většinou vytěžené a zpracované.

V roce 2021 jsme prodali palivové dřevo z naší skládky za částku 1 800 000,- Kč.

V roce 2022 šly prodeje dříví rychle nahoru, kdy jsme za prvních 8 měsíců prodali naštípané palivové dříví v hodnotě 2.500.000 mil Kč.

V září 2022 jsme definitivně ukončili komerční zpracování a prodej palivového dříví a na skládce ponecháváme pouze dříví na vytápění budovy Obecního úřadu, tak abychom měli dříví na 5 zim dopředu, jak bylo zamýšleno v roce 2015.

Z činnosti, která pro nás začala jako velice okrajová záležitost s přípravou dříví pro náš úřad, se bez jakýchkoliv vizí postupně stala jedna z hlavních hospodářských činností, která stála za nepředvídatelnými, ale podstatnými příjmy našeho rozpočtu. Hodnotu našeho dříví jsme touto činností postupně navýšili až 4x oproti nejnižší výkupní ceně kůrovcové hmoty.  Velmi nás těší, že dříví původně mířené do papíren ve Štětí nebo na pily v Rakousku skončilo s přidanou hodnotou jako vysušené v topeništích v naší obci a jejím okolí, ale také v Olomouci, Slatinicích nebo v Rýmařově.

Takto získané peníze byly investovány jednak do strojní techniky, jejíž aktuální cena je stále rovna pořizovacím nákladům v letech 2017, byly z nich hrazeny provozní náklady a mzdy, ale zejména byly investovány zpět do lesa, do zalesňování a zavlažování rozsáhlých ploch vzniklých po kůrovcové kalamitě, do oprav lesních cest a oprav lesních tůní. V letech 2020 a 2021 jsme zakoupili dvě louky o rozloze 23 000 m2 u hranice intravilánu naší obce, z nichž větší část jsme zalesnili. Podstatná část z příjmů z prodeje dříví byla investována v roce 2021 do chodníku v Lipině a do plochy sběrného dvora u hřiště v Lipině.  Příjmy z prodeje dříví tak pomohly obnově ekosystému u naší obce, ale i samotným občanům v podobě staveb obecní infrastruktury.

Závěrem bych se chtěl omluvit lidem bydlícím v blízkosti našeho skladu, kteří měli za svými domy hluk ze strojů při zpracování dřeva a dále stovkám odběratelů, kteří se na nás jakožto na dodavatele vysušeného palivového dříví nemohli už v tomto roce spolehnout.

Chtěl bych také poděkovat zastupitelům naší obce, kteří souhlasili se zpracováním velkého množství palivového dřeva do zásob. Dále bych chtěl poděkovat našim pracovníkům a brigádníkům za extrémní pracovní nasazení a také děkuji našim prvním odběratelům naštípaného palivového dříví z let 2016 a 2017, kteří nám dávali naději v dalších prodejích a podporovali nás tak v dalším zpracování dřevní hmoty na palivo.