OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Manipulační plocha

Manipulační plocha

V rámci zavedení systému door-to-door v obci Lipina, kdy prakticky každá domácnost disponuje nádobami na tříděný odpad, došlo ke zrušení 5ti míst s kontejnery na tříděný odpad po obci a jediné místo pro ukládání takového odpadu vzniklo u fotbalového hřiště v Lipině. Zde byla vybudována nová  manipulační plocha pro umístění kontejnerů na bioodpad, plasty, papír, sklo, kov, oleje a textil. Plocha byla upravena tak, aby byla lehce čistitelná a zejména dostupná pro občany a také pro svozovou techniku. která bude nádoby a kontejnery vyvážet v deších časových intervalech než doposud. Svoz tříděného odpadu se nyní zlevní a zejména ubyde práce na dočišťování míst s původními kontejnery po obci, kde na takových místech docházelo ke koncentraci všemožných odpadů.