OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Lesní cesta Lipina

Lesní cesta Lipina

 

Celkové náklady:  2.971.078,- Kč
Vlastní zdroje:     297.108,- Kč
Dotace:  2.673.970,- Kč

V roce 2020 získala naše obec příslib dotace na lesní cestu v Lipině hrazenou z prostředků Státního zemědělského a intervenčního fondu ČR, z Programu rozvoje venkova v rámci operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. V lednu 2021 byla vybrána stavební firma k realizaci zakázky a v červnu 2022 nám byla cesta předána. Vzhledem k extrémnímu nárůstu cen stavebních materiálů  a pohonných hmot za celé období,  byl už jen úspěch donutit stavební firmu, aby zakázku se  ztrátou realizovala.
Jedná se o lesní cestu o délce 1079m  s převýšením 86m, začínající u rybníka v Lipině a končící u okraje lesa nad Těšíkovem. Celkově tak naše obec v posledních čtyřech letech opravila lesní cesty na úseku dlouhém 2386m vedoucí od rybníka v Lipině až pod Oldřichovský kopec do místa, vzdáleného 800m od Těšíkova, nebo 1800m od Nových Dvorců. Při posuzování naší žádosti o dotace jsme byli zvýhodněni před církevními, městskými, šlechtickými, nebo soukromými lesy, které usilovali  o získání 90ti % dotace na opravu lesních cest. Při výběru lesní cesty určené k opravě jsme byli výrazně limitováni podmínkami dotace, které neumožnovaly opravit ani jednu ze třech námi původně vybraných lesních cest. I tak se našel kompromis a za částku 297.108,- Kč jsme opravili úsek lesní cesty, který by v aktuálních cenách v polovině roku 2022 stál minimálně 4 mil. Kč.

Lesní cesta bude osazena uzamykatelnými závorami. Samotné závory bychom nejraději na našich opravených lesních cestách neinstalovali, kdybychom našli jiný způsob, jak zajistit, aby tyto cesty neničili motorkáři, čtyřkolkáři a závodníci v osobních vozidlech, kteří nám v posledních 10ti letech zničili naše štěrkové cesty mezi větrnými elektrárnami v Lipině, které nám byly zdarma opraveny a předány v roce 2009 do užívání.