OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Krátící stroj na palivové dřevo

Krátící stroj na palivové dřevo

Celkové náklady:499.730 Kč
Vlastní zdroje:293.230 Kč
Výše dotace:206.500 Kč
Poskytovatel dotace:Státní zemědělský a intervenční fond

V roce 2022 byla Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu ČR podána žádost o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova na pořízení nové techniky pro lesní hospodářství. V rámci takového opatření byl pořízen krátící a štípací procesor zn. JAPA 365 na palivové dřevo, pro snazší zpracování palivového dříví z našich lesů. Cílem projektu je investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství