OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Dřevěné cívky

Dřevěné cívky

Dřevěná cívka na vysokonapěťové kabely pochází ze Švédského města Falun, kde se kabely vyrábí. Tyto dřevěné cívky v posledních letech procestovaly s kabely celý svět, a jejich poslední cesta skončila ve Šternberku. Zde měly být cívky zlikvidovány jako odpad a v tom lepším případě, mohly vydávat teplo v nějakém topeništi.

My jsme v nich však viděli možnost velmi levného posezení a opětovného využití jinak dosloužilé věci. Rozhodli jsme se tedy, umístit tyto cívky na frekventovaná místa, na jedné straně s výhledem na Lipinu a na straně druhé s výhledem na Šternberk a okolí. Naší vizí bylo, aby tyto cívky sloužily jako posezení turistům na cestách kolem Lipiny a Prabáby.

Jsme si plně vědomi kontroverze takové stavby, protože ne každému se něco takového bude líbit, a ne každý to využije. Výhody opětovného využití na posezení u nás převládly nad zápory umístění v krajině, a proto jsme se tyto cívky rozhodli v únoru 2024 usadit na dřevěné piloty a umístit na blízký kopec nad Lipinu. Jestli 1,8m vysoká cívka bude sloužit pro někoho i jako rozhledna, záleží na každém z Vás. Prosíme ale každého o opatrnost při lezení na cívku, jsme si plně vědomi možného zranění, pokud bude cívka využívána na cokoliv jiného než posezení.

Máme radost z toho, že už v posledních měsících je tato věc využívána zejména jako posezení, a i po skončení své životnosti, si našla uplatnění právě v Lipině.