OBEC LIPINA > Hřiště

Hřiště

Celkové náklady: 790.000,-Kč
Vlastní zdroje: 790.000,-Kč

V roce 2017 jsme vybudovali víceúčelové hřiště se sportovním povrchem. Sportovní povrch má atest pro tenisové hřiště a splňuje parametry na malou kopanou, volejbal, basketbal a je na něm možné hrát i jiné sporty. Zajímavostí hřiště je, že pro mantinely bylo použito dříví z našich obecních lesů.