Veřejné zakázky

  Název:
Komunikace spojující části Lipina a Stachov 1. etapa
  Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
  Datum zahájení: 25.05.2012
  Lhůta podání nabídek: 07.06.2012
  Stav: realizováno
  Detail: Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo – Myfa Olomouc s.r.o.

 

  Název:
Komunikace spojující části Lipina a Stachov 2. etapa
  Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
  Datum zahájení: 26.05.2016
  Lhůta podání nabídek: 09.06.2016
  Stav: realizováno
  Detail: Výzva k podání nabídky
Protokol hodnotící komise
Smlouva o dílo – Modos Olomouc, s.r.o.
Dodatek č.1 smlouvy o dílo

 

  Název:
Nákup krátícího stroje
  Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
  Datum zahájení: 10.2.2017
  Lhůta podání nabídek: 27.2.2017
  Stav: realizováno
  Detail: Výzva k podání nabídky
Kupní smlouva – Šimek proficentrum s.r.o.

 

  Název:
Víceúčelové hřiště 33,15 x 16,7 m
  Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
  Datum zahájení: 24.4.2017
  Lhůta podání nabídek: 3.5.2017
  Stav: smlouva o dílo
  Detail: Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo – JM Demicarr s.r.o.

 

  Název:
Rekonstrukce lesní  cesty v k.ú. Lipina (SO-01)
  Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
  Datum zahájení: 9.6.2017
  Lhůta podání nabídek: 20.6.2017
  Stav: smlouva o dílo
  Detail: Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo – Richart Bata