Veřejné zakázky

   Název Veřejné zakázky: Komunikace spojující části Lipina a Stachov 1. etapa
   Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
   Datum zahájení: 25.05.2012
   Lhůta pro podání nabídek: 07.06.2012
   Stav: realizováno
   Detail: pdf   2_vyzva_k_podani_nabidky.pdf
              pdf   DOC041012-04102012061759.pdf
                       Smlouva o dilo – MyFa Olomouc, s.r.o.

 

   Název Veřejné zakázky: Komunikace spojující části Lipina a Stachov 2. etapa
   Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
   Datum zahájení: 26.05.2016
   Lhůta pro podání nabídek: 09.06.2016
   Stav: realizováno
   Detail: pdf   Výzva k podání nabídky
              pdf    Protokol hodnotící komise
                       Smlouva o dilo – Modos Olomouc, s.r.o.
                       Dodatek č.1 smlouvy o dílo

 

 

   Název Veřejné zakázky:  Nákup krátícího stroje
   Druh řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu
   Datum zahájení:  10.2.2017
   Lhůta pro podání nabídek:  27.2.2017
   Stav: realizováno
   Detail: pdfvýzva k podání nabídky
                       Kupní smlouva

 

   Název Veřejné zakázky:  Víceúčelové hřiště 33,15 x 16,7 m
   Druh řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu
   Datum zahájení: 24.4.2017
   Lhůta pro podání nabídek:  3.5.2017
   Stav:  smlouva o dílo
   Detail: pdfLipina – Vyzva k podani nabidek
                      smlouva o dílo podepsaná

 

   Název Veřejné zakázky:   Rekonstrukce lesní  cesty v k.ú. Lipina (SO-01)
   Druh řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu
   Datum zahájení:  9.6.2017
   Lhůta pro podání nabídek:  20.6.2017
   Stav:    smlouva o dílo
   Detail: pdf VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  Rekonstrukce lesní  cesty v k.ú. Lipina (SO-01)
                        Smlouva o dílo