Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované informace 2018

Povinně zveřejňované informace 2017

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
     
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Lipina 6.10.2018  
 Veřejná vyhláška Oznámení – Veřejné projednání návrhu 13.8.2018 20.9.2018
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí MZe k zákazu vstupu do lesů 13.6.2018 30.6.2018
 Veřejná vyhláška Finančního úřadu – platba daně z nemovitosti  21.4.2018  
 Veřejná vyhláška KÚ Olomouckého kraje – zákaz vstupu do lesa  28.3.2018 21.4.2018
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi LETÁK 6.3.2018  
 Výběrové řízení Mikroregion Šternbersko  14.2.2018  
 oznámení o konání prezidentských voleb  2.kolo  20.1.2018  
Volby prezidenta ČR.

 

 

 

Oznámení o konání prezidentských voleb,

Počet členů volební komise,

Stanovení počtu volebních okrsků,

Oznámení o prvnim zasedani volební komise 

 28.11.2017  
 Státní pozemkový úřad nabídka pozemků k pronájmu  1.11.2017  7.2.2018
 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 2017  25.10.2017  
 ČEZ výzva k okleštění a odstranění stromoví pod vzdušným vedením   14.9.2017  
Návrh opatření Ministerstva zemědělství ČR – zákaz těžby smrkového dříví v lesích 14.9.2017  
 VČELÍ MOR  veterinární opatření včelí mor Libina 9 2017 veterinární opatření včelí mor Olomoucký kraj 9 2017 veterinární opatření včelí mor Těšíkov 9 2017  14.9.2017  
  oznámení Katastrálního úřadu pracoviště Olomouc   5.9.2017  30.9.2017
   záměr pronájmu hospody v Lipině
 30.8.2017 22.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017  30.8.2017  
 Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa Seznam katastrálních území dle obcí s rozšířenou působností Mapy s vyznačením lokalit s vyloučením vstupu do lesa Seznam katastrálních území a čísel lesních oddělení  17.8.2017  31.10.2017
 státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu  2.8.2017  
Informace pro rodiče dětí ke školským obvodům škol a školek  11.7.2017  
Informace africký mor prasat 28.6.2017  
 Vyhlášení platnosti – obnova katastrálního operátu
 28.6.2017  
 Rozhodnuti Krajskeho pozemkoveho uradu pro Olomoucky kraj – schválení pozemkových úprav001  1.6.2017  30.6.2017
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Ecce Homo  15.5.2017  2.6.2017
 oznameni o zverejneni navrhu Uzemniho planu obce Lipina 01_zakladni_cleneni_li 02_hlavni_li 03_vps_li 04_koncepce_ti_li 05_koordinace_li_5 06_koordinace_li_2 07_sirsi_li_ 08_zpf_li Li_ZPF_04 Lipina_05 výrok Lipina_oduv_08_bez_postupu  9.5.2017 23.6.2017
Oznameni spolecneho jednani o navrhu UP         Hlavni vykres  4.5.2017  31.5.2017
Veřejná vyhláška FÚ – daň z nemovitosti 2017 26.4.2017 31.5.2017
Výzva občanům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 28.2.2017 31.3.2017
Informace pro veřejnost – Katastr nemovitostí 28.2.2017 31.3.2017
Mikroregion – Návrh střednědobého výhledu 2018 – 2020  27.2.2017 31.3.2017
Nařízení státní veterinární správy  17.1.2017 31.3.2017
Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  17.1.2017 28.2.2017
 Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017   5.1.2017 28.2.2017
Veřejná vyhláška – záměr na stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích
 14.12.2016  31.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za TDO
1.12.2016 31.12.2016
zkraceny-rozpocet-2017 26.11.2016 31.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu šternbersko na rok 2017 25.11.2016 13.12.2016
Rozhodnutí o schváleni komplexních pozemkových úprav v kú. Lipina u Šternberka
 5.11.2016  21.11.2016
oznameni o místě konani voleb  13.9.2016 10.10.2016
počet okrsků – zastupitelstvo 23.8.2016 8.10.2016
jmenování zapisovatele, počet členůpočet okrsků – zastupitelstvo  8.8.2016  8.10.2016
záměr pronájmu hospody  2.7.2016  
Veřejnoprávní smlouva s Městem Šternberk – speciální stavební úřad 8.7.2016 31.7.2016
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Šternberk – projednávání přestupků  8.7.2016  31.7.2016
oznámení o opakovaném vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav a pozvánka  15.6.2016 25.7.2016
MIKROREGION ŠTERNBERSKO – Pozvánka na valnou hromadu dne 21.6.2016  8.6.2016 21.6.2016
oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu obce LipinaLipina_zadání 1.6.2016  30.6.2016
Výzva k podání nabídky – Komunikace spojující části Lipina a Stachov II.Etapa  26.5.2016  9.6.2016
Záměr pronájmu prodejny a hospody v Lipině 27.4.2016  1.7.2016
Účetní_závěrka mikroregionu Šternbersko_k_31_12_2015 (1) 21.4.2016 9.5.2016
Závěrečný_účet_za_2015 mikroregionu Šternbersko 21.4.2016 9.5.2016
Mimoradne_veterinarni_opatreni(FeFpn7) 20.3.2016 1.5.2016
Závěrečný účet obce LIPINA – úvod 10.3.2016 31.3.2016
Závěrečný účet Lipina 2015 Gordic  10.3.2016  31.3.2016
Oznámení Finančního úřadu k daňovému přiznání za zdigitalizované pozemky 2.1.2016 31.1.2016
CETIN – upozornění při provádění terénních prací na soukromých pozemcích001Tříkrálová sbírka 001 23.12.2015 29.2.2016
Obecně závazná vyhláška obce Lipina č. 2/2015 o místním poplatku – odpady 1.12.2015 31.12.2015
Zkrácený návrh rozpočtu obce Lipina na rok 2016 28.11.2015 15.11.2015
Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Šternbersko na den 15.12.2015  28.11.2015  15.12.2015
Návrh rozpočtu Mikroregionu Šternbersko na rok 2016  28.11.2015  15.12.2015
Pozemkovy urad – vystaveni navrhu 1, pozemkovy urad – vystaveni navrhu – 2  4.11.2015  14.12.2015
Pozvánka – valná hromada Mikroregion Šternbersko 9.6.2015 30.6.2015
vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému sběru a shromažďování odpadu  5.6.2015  8.7.2015
vyhlášení platnosti katastrálního operátu001  16.5.2015 18.6.2015
veřejná vyhláška FÚ Šternberk 29.04.2015 01.06.2015
Řád veřejného pohřebiště Obce Lipina 12.06.2013 12.12.2020
ceník veřejného pohřebiště Obce Lipina 12.06.2013 12.12.2020
Souhlas k provozování veřejného pohřebiště v Lipině 12.06.2013 12.12.2020
Plán hřbitova v Lipině 12.06.2013 12.12.2020
Vyhláška č. 1/2014 – poplatek za opady 01.01.2015 29.02.2016

VOLBY do zatstupitelstva obce 2018

Název

vyvěšeno  sejmuto
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Lipina 6.10.2018  
Oznámení – termín konání schůze okrskové volební komise  10.9.2018  
Oznámeni – termín konání voleb do zastupitesltva obce  5.9.2018  
Oznámení o stanovení počtu volebních okrsků a místa konání voleb 30.6.2018  
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Lipina 30.6.2018  
stanovení počtu členů okrskové volební komise v Lipině 30.6.2018  
Harmonogram ukolu a lhut pro volby do zastupitelstev obci v roce 2018_(6733833), Pocet podpisu volicu na petici 2018, Seznam obci – Mestsky urad Sternberk, VZOR – Kandidatni listina vcetne Prohlaseni kandidata, VZOR – Peticni listina (003)  26.6.2018  

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY

Název

vyvěšeno  sejmuto
Záměr pronájmu pozemků Příloha č. 1 9.2.2018 04.05.2018
Záměr pronájmu BISTRA 15.2.2018 04.05.2018
záměr směny pozemků 15.2.2018 04.05.2018
     

 

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY

 

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
 2016    
     
 LIPINA    
  Závěrečný účet obce Lipina 2017 – úvod   18.5.2018  
 závěrečný účet obce Lipina za rok 2017   18.5.2018  
 Závěrečný účet – celá zpráva   18.5.2018  
  Závěrečný účet obce Lipina 2017 – Gordic   18.5.2018  
     
     
Závěrečný účet obce LIPINA 2016 – uvod   12.4.2017  
zpráva o výsledku hospodařeni Lipina 2016   12.4.2017  
Hodnotící zpráva hospodaření LIPINA 2016   12.4.2017  
Hodnotící zpráva 2016- tabulka   12.4.2017  
finanční vypořádání   12.4.2017  
Příloha k účetni závěrce LIPINA 2016   12.4.2017  
závěrečný úcet obce LIPINA – Gordic   12.4.2017  
     
 MIKROREGION    
2019
   
Návrh rozpočtu – příjmy  28.11.2018  
Návrh rozpočtu – výdaje  28.11.2018  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021  28.11.2018  
2018    
 Zaverecny_ucet_za_2017  30.5.2018 20.6.2018
MIKROREGION účetní závěrka k_31_12_2017  30.5.2018 20.6.2018
 Návrh rozpočtu na rok 2018  25.11.2017  13.12.2017
 Mikroregion Návrh střednědob. výhledu na 2019-2020  25.11.2017  13.12.2017
     
2017    
 MIKROREGION Zaverecny ucet za 2016  19.4.2017  
 MIKROREGION ucetni zaverka k 31.12.2016  19.4.2017  
     
     
2016    
Účetní_závěrka mikroregionu Šternbersko_k_31_12_2015 (1)   21.4.2016  9.5.2016
Závěrečný_účet_za_2015 mikroregionu Šternbersko   21.4.2016  9.5.2016
Závěrečný účet Lipina 2015 Gordic  10.3.2016  31.3.2016
     
     
Mikroregion Šternbersko – Návrh střednědobého výhledu 2018 – 2020 24.11.2016  

Ostatní dokumenty

 

 

ROZPOČET

 

Povinně zveřejňované informace 2017

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
                  2019    
 Návrh rozpočtu na rok  2019   15.11.2018  
  Schválený rozpočet 2019   28.12.2019  

 

   

 

Povinně zveřejňované informace 2017

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
                  2018    
     
Rozpočtové opatření č.7 – 2018  28.12.2018  

Rozpočtové opatření č. 6 – 2018

 15.11.2018  
Rozpočtové opatření č. 5 – 2018  23.10.2018  
Rozpočtové opatření č. 4 – 2018  6.8.2018  
Rozpočtové opatření č. 3 – 2018  5.7.2018  
Rozpočtové opatření č. 2 – 2018  5.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 1 – 2018  10.2.2018  
výkaz FIN Lipina 25.11.2017  
Schválený rozpočet Obce Lipina 30.12.2017  
 střednědobý výhled rozpočtu Obce Lipina na období 2019 – 2021  29.12.2017  
     
     
                   2017    
 ROZPOČET OBCE LIPINA
 26.11.2016 31.12.2017
 rozpočtové opatření č.1 2017  15.1.2017  
rozpočtové opatřeni č. 2 2017  20.3.2017  
 rozpoctove opatreni c 3 2017  11.5.2017  
 rozpoctove opatreni c  4 2017  15.5.2017  
 rozpoctove opatreni c 5 2017  12.7.2017  
 Rozpočtová opatření c 6 2017  25.7.2017  
 Rozpoctove opatreni c 7 2017  20.8.2017  
 Rozpoctove opatreni c. 8 2017  15.9.2017  
 rozpoctove opatreni c. 9 2017  20.10.2017  
rozpočtové opatření c. 10 2017  25.10.2017  
 rozpoctove opatreni c. 11 2017  10.12.2017  
     
OZNÁMENÍ – ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST 20.2.2017  
rozpočtové opatření 12017 – oznámení 15.1.2017  
Střednědobý výhled rozpočtu 2016 – 2019  4.1.2017  
střednědobý plán rozpočtu obce Lipina na období  let 2019 -2021  30.12.2017  
návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lipina na období let 2020-2024 15.11.2018