Svoz TDO 2019

Svoz velkoobjemového odpadu proběhně v roce 2019 v sobotu dne 5.10.2019  v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. v Lipině u Obecního úřadu a ve Stachově na autobusové točně

 

Svozový kalendář 2019  zde je ve formátu PDF ke stažení svozový (plánovací) kalendář s vyznačením svozových dnů

 

Poplatek za svoz odpadu je splatný do 31.3.2019 a činí 400,- Kč  za osobu trvale přihlášenou v nemovitosti, nebo 400,- Kč za rekreační nemovitost (rozumí se rekreační chata, chalupa, nebo i zahradní domek sloužící pro uschování nářadí a potřeb pro rekreaci) nebo stavbu rodinného domu v konečné fázi před užíváním (tj. střecha vč. střešní krytiny a okna nebo dveře na stavbě RD.

Poplatek za psa činí 100,- Kč ročně a je též splatný do 31.3.2019

Všechny platby je možno zaplatit i bezhotovostně na na účet Obce Lipina

č. účtu:                     24026811/0100

Konstatní symbol:    308

Var. symbol:             je číslo popisné domu, nebo chaty, pro zahradní domky bez ev. čísla je to parcelní číslo

do zprávy pro příjemce uvést:  příjmení plátce

 

Narozdíl od minulých let se na popelnice nebude vylepovat nálepka.