Svoz odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2019 proběhne v sobotu 5.10.2019 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. v Lipině u Obecního úřadu a ve Stachově na autobusové točně.

 

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář 2019  – ke stažení ve formátu PDF s vyznačením svozových dnů.

Poplatek za svoz odpadu je splatný do 31.3.2019 a činí 400,- Kč  za osobu trvale přihlášenou v nemovitosti, nebo 400,- Kč za rekreační nemovitost (rozumí se rekreační chata, chalupa, nebo i zahradní domek sloužící pro uschování nářadí a potřeb pro rekreaci) nebo stavbu rodinného domu v konečné fázi před užíváním (tj. střecha vč. střešní krytiny a okna nebo dveře na stavbě RD.)

Poplatek za psa činí 100,- Kč ročně a je též splatný do 31.3.2019.

Všechny platby je možno zaplatit i bezhotovostně na na účet Obce Lipina:

č. účtu:                     24026811/0100

Konstatní symbol:    308

Var. symbol:             číslo popisné domu nebo chaty (pro zahradní domky bez ev. čísla je to parcelní číslo)

zpráva pro příjemce:  příjmení plátce

Na rozdíl od minulých let se na popelnice nebude vylepovat nálepka.