Výstavba komunikace v lokalitě nových RD v Lipině – 2007

 

Celkové náklady :                            1.800.000,- Kč

Vlastní zdroje :                               1.500.000,- Kč

výše dotace a poskytovatel :             300.000,- Kč  Olomoucký kraj v rámci dotace Programu obnovy venkova 2007

 

 

POV 2007

 

stavba po stavba před

Obec Lipina v letech 2001 až 2004 zasiťovala zcela novou lokalitu mezi místními částmi Lipina a Stachov, čímž vzniklo 17 parcel na stavby rodinných domů. Prodejem parcel byla získána částka  1.400.000,- Kč. Z této byla vystavěna dešťová kanalizace, část vodovodního řádu a byla uhrazena spoluúčast za přípojky nízkého napětí pro rodinné domy. V roce 2007 pak byla dokončena asfaltová komunikace v délce 526m kolem rodinných domů v celkové částce 1.800.000,- Kč, z čehož byla částka 300.000,- Kč jako dotace Olomouckého kraje.