Organizační struktura

Obecní úřad

Tomáš Pudl
starosta

Oskar Jarolímek
místostarosta

Jitka Palůchová
účetní

Zastupitelstvo obce

Finanční výbor

  • předseda:  Věra Hrdličková
  • členové: Jaroslav Sedláček, Jana Ustrnulová

Kontrolní výbor

  • předseda:  Stanislav Slinták
  • členové: Zdenka Hrubanová, David Hruban

Výbor pro místní záležitosti

  • předseda:  David Hruban
  • členové: Jana Ustrnulová, Tomáš Pudl

Kulturně-sociální výbor

  • předseda:  Zdenka Hrubanová
  • členové: Věra Hrdličková, Jana Ustrnulová